Crunchy Prawn Tempura

AED 75.00

Tempura prawn, sriracha mayonnaise and teriyaki sauce